Tallit tefillin collage

טלית ותפילין ביהדות

לטלית ולתפילין משמעות עמוקה מאד בעולמו של היהודי המאמין. מקור מנהג הנחת התפילין וההתעטפות בטלית במצוות מהתורה. מקור המילה טלית מגיע מארמית ומשמעותה -בגד. צורת הטלית ריבוע ובקודקודיו שזורים חוטי הציצית.  מקור המצווה מן הנאמר בתורה בפרשת שלח ספר במדבר פסוקים לח - מא. "....וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל-כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם, לְדֹרֹתָם; וְנָתְנוּ עַל-צִיצִת הַכָּנָף, פְּתִיל תְּכֵלֶת. וְהָיָה לָכֶם, לְצִיצִת, וּרְאִיתֶם...